محاسبه سطح حرارتی منبع کویلی | %20 تخفیف قیمت خرید| فروش مشهد بخار توس

محاسبه سطح حرارتی منبع کویلی | %20 تخفیف قیمت خرید| فروش مشهد بخار توس

محاسبه سطح حرارتی منبع کویلی بر اساس میزان حرارتی مورد نیاز برای گرم کردن فضای مورد نظر صورت می‌گیرد. برای محاسبه سطح حرارتی منبع کویلی، ابتدا باید مساحت فضایی که قرار است گرم شود را به متر مربع محاسبه کنید. سپس، با توجه به میزان حرارتی که برای گرم کردن هر متر مکعب فضا نیاز […]

ادامه مطلب