محاسبه قطر فیلتر شنی | %20 تخفیف قیمت خرید| فروش مشهد بخار توس

محاسبه قطر فیلتر شنی | %20 تخفیف قیمت خرید| فروش مشهد بخار توس

برای محاسبه قطر فیلتر شنی استفاده شده در استخر، به نکات زیر نیاز دارید: میزان جریان آب که باید از طریق فیلتر شنی عبور کند. اندازه دانه‌بندی شن استفاده شده در فیلتر. با داشتن این اطلاعات، برای محاسبه قطر فیلتر شنی می‌توانید از رابطه زیر استفاده کنید: D = (4Q) / (πVn) در این رابطه: […]

ادامه مطلب