منبع کویل دار ایستاده 1000 لیتری | 35% تخفیف قیمت خرید| فروش مشهد بخار توس

منبع کویل دار ایستاده 1000 لیتری | 35% تخفیف قیمت خرید| فروش مشهد بخار توس

منبع کویل دار ایستاده 1000 لیتری یک دستگاه برای گرم کردن و نگهداری مایعات به کار می‌رود. این دستگاه شامل یک مخزن با ظرفیت 1000 لیتر، بدنه‌ای استوانه‌ای با بالایی مسطح و ساقه‌ای با یک یا چند منبع کویل دار است. منبع کویل دار به شکل یک لوله داخلی در بدنه دیگ قرار دارد و […]

ادامه مطلب
منبع کویل دار 1000 لیتری | 35% تخفیف قیمت خرید| فروش مشهد بخار توس

منبع کویل دار 1000 لیتری | 35% تخفیف قیمت خرید| فروش مشهد بخار توس

منبع کویل دار به عنوان یک دستگاه حرارتی، برای گرم کردن مایعات به کار می‌رود. این دستگاه شامل یک مخزن با ظرفیت 1000 لیتر و یک سیستم کویل دار در داخل آن است. از این دستگاه در صنایع مختلف مانند صنعت شیمیایی، داروسازی، غذایی و … استفاده می‌شود. در این دستگاه، کویل‌های مسی داخل مخزن […]

ادامه مطلب