مزایای دیگ روغن داغ نسبت بویلر بخار

مزایای دیگ روغن داغ نسبت بویلر بخار

علیرغم مزایای دیگ روغن داغ، در سیستم های گرمایشی صنعتی و غیر صنعتی قدیمی، استفاده از آب و بخار (دیگ بخار و دیگ آبگرم) بیشتر رایج می باشد. اما مزایای دیگ روغن داغ نسبت بویلر بخار غیرقابل چشم پوشی بوده و در این مقاله به عمده ترین آنها می پردازیم. به عنوان مثال می توان […]

ادامه مطلب