اصول طراحی دیگ روغن داغ

اصول طراحی دیگ روغن داغ

همانطور که در مقاله قبلی در مورد دیگ های روغن داغ صحبت کردیم : گفتیم دیگ های روغن داغ به وسیله ای گفته می شوند که برای حرارت دادن و گرمایش از روغن های خاص در صنعت استفاده می شود و همچنین داغ کردن و انتقال گرما از وظایف دیگ روغن است .همانطور که می […]

ادامه مطلب